COPUS: október 2015

Veľké Kapušany • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo október 2015, periodika COPUS prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

COPUS: január 2015

Veľké Kapušany • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo január 2015, periodika COPUS prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik: júl 2016

Dunajská Streda • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Dunaszerdahelyi hírnok - Dunajskostredský hlásnik prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

COPUS: marec 2015

Veľké Kapušany • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo marec 2015, periodika COPUS prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Komárňanské listy: august 2016, poradie: 2

Komárno • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo august 2016, poradie: 2, periodika Komárňanské listy prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Komárňanské listy: jún 2016

Komárno • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo jún 2016, periodika Komárňanské listy prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Pomôžte nám v monitoringu

Máte pocit, že sú vaše obecné noviny cenzurované v prospech vedenia mesta?

Alebo si myslíte, že môžu slúžiť ako vzor ostatným?

Oznámiť podnet
Poradie periodík podľa indexu BENEFIT
 1. Hlas Nového Mesta
  (Bratislava-Nové Mesto)
  60.15 %
 2. Novinky z radnice
  (Trnava)
  59.76 %
 3. Život v Hlohovci
  (Hlohovec)
  57.80 %
 4. Ružinovské Echo
  (Bratislava-Ružinov)
  57.33 %
 5. Mestské noviny - dvojtýždenník …
  (Lučenec)
  57.22 %
 6. Novinky z levickej radnice
  (Levice)
  55.55 %
 7. Stupavské noviny
  (Stupava)
  54.34 %
 8. Ružomberský hlas
  (Ružomberok)
  54.25 %
 9. Krompašský spravodajca
  (Krompachy)
  53.86 %
 10. Ľubovnianske noviny
  (Stará Ľubovňa)
  53.53 %